Internet pro firmy

Vaší firmě nabízíme rychlé a spolehlivé připojení k internetu zajištěné bezdrátovou cestou v pásmu 5GHz, 10Ghz nebo 17GHz. Připojení jsou s garantovanou rychlostí bez agregace. Méně náročné firmy mohou využít domácí tarify.

K firemním tarifům nabízíme i hlasové služby na bázi protokolu SIP (IP telefonie) a s mo6nost9 zřízení virtuální ústředny.

Výhody služby

 • kvalitní bezdrátové připojení v pásmu 5GHz, 10GHz nebo 17GHz
 • bez limitu přenesených dat
 • bez datových a časových omezení
 • garantované rychlosti dle požadavku uživatele
 • pevná IP adresa zdarma
 • možnost dohody o úrovni služeb (SLA)

Technické vlastnosti služby

 • bezdrátové připojení v pásmu 5GHz, 10GHz nebo 17GHz
 • vysoká přenosová rychlost
 • krátká doba odezvy
 • bez datových limitů
 • není uplatňována Fair User Policy
 • široká škála rychlostí od 1Mbit/s do 1000Mbit/s
 • bez agregace
 • možnost přenosu hlasu po internetu pomocí prokolu SIP

Ceník

Download Upload Cena za měsíc
Profi PLUS dle potřeb klienta dle potřeb klienta dohodou Mám zájem
Ostatní poplatky cena
pevná IP adresa pro tarify PROFI 0,00
každá další pevná IP adresa 150,00
přechod na tarif s vyšším paušálem 0,00
aktivace služby 0,00
instalace služby 0,00
cena zařízení pro připojení v pásmu 10 GHz pro tarify PROFI dle rychlosti*

*Zařízení je uživateli pronajato po celou dobu připojení.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Specifikace služeb

 • Typ služby: služba k přístupu k síti bez omezení
 • Limity: služba bez časových a datových limitů
 • Dostupnost: Služba je dostupná 24 hodin denně, po celý rok
 • Maximální rychlost: uváděné rychlosti v ceníku jsou rychlosti maximální
 • Sdílení: linka není sdílena, agregací 1:1
 • Běžně dostupná rychlost: běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat odpovídá v denním průměru (tj. za 24 hodin) nejméně 100% maximální rychlosti stahování a odesílání dat.
 • Minimální rychlost stahování a odesílání dat: 100% maximální rychlosti stahování a odesílání dat
 • Minimální zaručená úroveň kvality: 90% za období jednoho kalendářního měsíce.
 • Minimální nabízená úroveň kvality: 90% za období jednoho kalendářního měsíce.
 • Koncové zařízení: Poskytovatel neručí za kompatibilitu přijímacích zařízení jiných poskytovatelů či prodejců
 • Omezení: V případě oprav či údržby sítě může dojít k omezení poskytování služby. Doba omezení se nezapočítává do doby pro výpočet úrovně kvality.
 • Parametry: Poskytovatel negarantuje specifické parametry přístupu ke všem objektům v síti Internet. Poskytování internetových služeb třetími stranami (např. přístup k webovým stránkám) je závislé na spojení obou koncových bodů (uživatel-poskytovate služby) napříč sítí a je tedy mimo kontrolu společnosti Náš NET.
 • Obsah: Poskytovatel neodpovídá za obsah informací přenášených v rámci služby, ani za případné porušení práv třetích osob informacemi přenášenými v rámci služby není-li zákonem stanoveno jinak.
Briard Prodej a servis počítačů Navštivte www.briard.cz